Informacije

Izveštaj ispravnosti vode za 2015. godinu

Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice zvaničnim IZVEŠTAJEM O ISPITIVANJU vode POTVRDIO JE ispravnost vode u bazenima i za jul 2015.godine na osnovu uzorka uzetog 22.7.2015. Ova ustanova uradila je hemijsku i mikrobiološku analizu vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće kojom je ISPRAVNOST POTVRĐENA, tako da građani i svi kupači ne moraju da brinu i slobodno mogu da uživaju na bazenima Posejdon In.

Analiza vode

Bazeni Posejdin In do sada nisu imali problema sa ispravnošću vode za kupanje. Ispravnost vode se proverava svakih 15 dana tokom leta. Voda je, svih ovih godina, koliko postoje bazeni (od 2003.), bila ispravna za kupanje na osnovu izveštaja laboratorije Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Sigurni smo da će tako biti i ubuduće.

Analiza vode za bazene Posejdon In u Šidu.

Temperatura vode

Temperatura: -

Optimalna temperatura vode u bazenima za plivanje je oko 25ºC. Ipak za bazene čija namena nije isključivo sportsko plivanje, nego rekreacija i relaksacija, temperatura vode može biti i viša. Na ovom mestu ćemo vas redovno obaveštavati o promenama temperature vode kako biste u svakom momentu imali tačan uvid i pre nego što dođete na bazen.

Temperatura vode na bazenima Posejdon In

Pravilnik bazena

Kupovinom ulaznice, posetilac prihvata pravilnik i njegove odredbe. Isto tako se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u pravilniku. Pravilnik o načinu korišćenja služi za održavanje reda, čistoće i bezbednosti u celom kompleksu. Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje, koje narušavaju udobnost drugih posetilaca ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.

Ograničenja i zabrane

 • Zabranjeno je:

 • Kupati se u odeći nepodobnoj za kupanje, uključujući donji veš. Deci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu ili u specijalnim kupaćim pelenama
 • Ulaziti u najmanji bazen starijima od 7 godina
 • Pljuvati na pod i u vodu, mokriti u bazen, bacati otpadke i zagađivati prostor kompleksa
 • Pušiti na platou oko bazena
 • Konzumirati hranu na platou oko bazena
 • Unositi loptu u bazen kao i na plato oko bazena
 • Skakati u bazen
 • Ulaziti u WC bez obuće (papuča)
 • Uvođenje životinja
 • Ulaziti pod uticajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava
 • Kupanje za osobe obolele od zaraznih bolesti ili osobe sa otvorenim ranama eventualno kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi, kožni paraziti), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posetilaca, na primer osobe sa temperaturom, kašljem, upalom vežnjače (konjuktivitis), osobe sa zavojima na telu, a takođe i prljave osobe, u prljavoj odeći i ušljive. Takođe je zabranjeno kupanje za članove porodice osoba obolelih od zaraznih bolesti.
 • * Iz bezbednosnih razloga osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, takođe osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, ulaz u kompleks je dozvoljen samo uz pratnju.
Pravilnik bazena Posejdon In Šid.

Opšte odredbe

 • Iz prostora kompleksa može biti udaljen bez povraćaja novca za ulaznicu posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog pravilnika ili ne posluša uputstva zaduženih radnika kompleksa. U krajnjem slučaju, prema karakteru prekršaja, može upravnik kompleksa da zatraži intervenciju pripadnika službe bezbednosti ili direktno nadležnih organa bezbednosti.
 • Svi posetioci su u obavezi da pre ulaska u bazen i upotrebe WC-a prođu kroz HIGIJENSKU BARIJERU (dezobarijeru).
 • Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.
 • Svi posetioci moraju da brinu o čistoći, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i da ne trče po mokrim površinama.
 • Svaki posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi kompleksa, tako i na imovini ostalih lica.
 • Za povrede koje posetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.
 • Uprava ne odgovara za lične stvari izgubljene u kompleksu.